Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

UREDBA O POMERANJU ROKA ZA STICANJE STATUSA KVALIFIKOVANOG NOVOZAPOSLENOG LICA

27.04.2020

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

 


U R E D B U

O POMERANJU ROKA ZA STICANJE STATUSA KVALIFIKOVANOG NOVOZAPOSLENOG LICA

 


Član 1.

Ovom uredbom se utvrđuje pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19) i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 ), usled okolnosti izazvanih vanrednim stanjem nastalim usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 

Član 2.

Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva, koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

 

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Izvor: Vlada Republike Srbije