Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

SMANJENA ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST, A POVEĆANA NEAKTIVNOST

05.04.2021

Foto: Pixabay

Broj zaposlenih u prošloj godini neznatno je smanjen, za 6 200, odnosno za 0,2 odsto, u poređenju sa 2019. godinom. U 2020. bilo je 2 894 800 zaposlenih.

Smanjen je i broj nezaposlenih i to za 49 300, ili 14,7 odsto i u 2020. godini iznosio je 286 600.

Broj neaktivnih, koji je u 2020. godini iznosio 2 712 800, povećan je za 25 800 ili 1 odsto u odnosu na 2019. godinu, podaci su koje je objavio Republički zavod za statistiku.

Stopa nezaposlenosti iznosila je 9 odsto, što predstavlja pad od 1,4 procentna poena u odnosu na 2019. godinu, dok je stopa zaposlenosti iznosila 49,1 odsto, što predstavlja rast od 0,1 odsto.

 

Najveći rast zaposlenosti u građevinarstvu

Posmatrano po delatnostima, najveći pad ukupne zaposlenosti zabeležen je u sektoru delatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (- 31 300), dok je najveći rast zaposlenosti zabeležen u sektorima delatnosti Građevinarstvo (+ 16 400) i Informisanje i komunikacije (+ 12 200).

Posmatrano prema glavnim grupama zanimanja, najveći rast zaposlenosti zabeležen je u grupi zanimanja „zanatlije i srodni”, gde je u 2020. godini bilo 17 800 zaposlenih više nego u 2019. godini.

Najveće smanjenje zaposlenosti (- 17 700) zabeleženo je u grupi „jednostavna zanimanja”.

Najveći rast zaposlenosti u 2020, u odnosu na 2019. godinu, zabeležen je u kategoriji zaposlenih sa srednjim nivoom obrazovanja (+ 24 900), dok je najveći pad zaposlenosti zabeležen u kategoriji zaposlenih sa nižim nivoom obrazovanja (- 25 500).

 

Sve manje mladih i još manje mladih a zaposlenih

Kontingent mladih, starosti od 15 do 24 godine, nastavlja da se smanjuje i u 2020. godini, i to za 10 700, odnosno za 1,5 odsto u poređenju sa 2019. godinom.

Broj aktivnih mladih, u odnosu na prethodnu godinu, smanjen je za 12 500, odnosno za 5,9 odsto.

Stopa zaposlenosti mladog stanovništva u 2020. godini iznosila je 20,8 odsto, što je za 0,7 procentna poena manje nego u 2019. godini.

Stopa nezaposlenosti mladih beleži vrednost od 26,6 odsto i manja je u odnosu na prošlu godinu za 0,8 procentna poena.

Stopa neaktivnosti veća je za 1,3 procentnapoena i u 2020. godini iznosi 71,7 odsto.

Posmatrano po regionima, najveća stopa nezaposlenosti mladih, od 33,4 odsto, zabeležena je u Regionu Južne i Istočne Srbije, dok je najmanja stopa, u vrednosti od 22,8 odsto, zabeležena u Regionu Vojvodine.

 

Broj samozaposlenih manji za skoro 20 hiljada

Prema profesionalnom statusu, zaposleni se mogu podeliti na tri glavne grupe: samostalni (sa zaposlenima ili bez njih), zaposleni radnici (koji rade za poslodavca) i pomažući članovi domaćinstva.

U prošloj godini, broj samostalnih zaposlenih iznosio je 648 100, zaposlenih radnika je bilo 2 113 800, a broj pomažućih članova domaćinstava iznosio je 132 900.

U okviru ukupne zaposlenosti, rast zaposlenosti (od + 16 100) prisutan je samo u kategoriji „zaposleni radnici”, dok je broj samozaposlenih manji za 18 100, a broj pomažućih članova domaćinstva za 4 200.

Broj zaposlenih radnika u 2020. godini iznosio je 2 113 800, pri čemu je njih 1 679 700 zaposleno na neodređeno vreme, dok je 434 100 zaposleno na određeno vreme, na povremenim ili sezonskim poslovima.

Trend rasta zaposlenosti na neodređeno vreme, započet 2015, nastavljen je i u 2020. godini. Broj zaposlenih na neodređeno vreme u 2020. godini veći je za 59 600 nego u 2019, a broj zaposlenih na određeno vreme, na povremenim ili sezonskim poslovima, u istom tom periodu, manji je za 43 600.

Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, trenutno je na evidenciji 534 000 nezaposlenih.

Od početka ove godine zabeleženo je blago povećanje broja nezaposlenih.