Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

BIZNIS VESTI - PRENETI BROJ NIJE VIŠE PROBLEM

17.07.2021

Foto: Pexels

Navršava se 10 godina od kada je korisnicima mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u Srbiji omogućena usluga prenosivosti brojeva i do sada je preneto 1.025.771 broj u mobilnim mrežama, objavio je RATEL.

Sva tri operatora mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, koji poseduju odgovarajuću licencu izdatu od strane RATEL-a, kao i jedan virtualni mobilni operator Globaltel, koji je upisan u evidenciju operatora elektronskih komunikacija koju vodi RATEL, u obavezi su da omoguće uslugu prenosivosti.

To je predviđeno Zakonom o elektronskim komunikacijama i Pravilnikom o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama.

Prenosivost broja postoji u svim zemljama Evropske unije i regiona i smatra se važnim mehanizmom podsticanja konkurencije i liberalizacije tržišta.

Pored prenosivosti u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama, prenosivost brojeva je omogućena i u javnim fiksnim elektronskim komunikacionim mrežama.

Usluga prenosivosti broja u fiksnoj telefoniji je započela u aprilu 2014. godine i izvršeno je oko 400.000 prenosa geografskih brojeva iz mreže jednog operatora u mrežu drugog operatora.

U uslovima kada se korišćenje fiksne telefonije smanjuje, procentualni odnos prenetih brojeva u odnosu na ukupan broj korisnika je značajan i veći je nego u mobilnoj telefoniji, piše portal radio televizije Vojvodina.